Lexicon overzicht

5-hydroxyindolazijnzuur (5-HIAA)

Substantie die geproduceerd wordt bij de afbraak van serotonine. 5-HIAA kan dienen als tumormarker. Het wordt gebruikt om tumoren op te sporen die ontstaan in de cellen van het neuro-endocriene systeem of om te kijken hoe iemand met een neuro-endocriene tumor reageert op de behandeling ervan.

 

Aanvullende therapie

Alle behandelingen, toepassingen of producten die men niet tot de klassieke behandeling rekent (of de op dit moment aanvaarde en veelvuldig gebruikte behandeling), maar die men toedient op hetzelfde moment als de klassieke behandeling om de symptomen te verminderen, de algemene gezondheidstoestand te verbeteren en het algemene welzijn van de persoon te verbeteren. Aanvullende therapieën kunnen de persoon helpen om de ziekte, de behandeling of de bijwerkingen ervan het hoofd te bieden, eerder dan de ziekte zelf te behandelen. Iemand met kanker bijvoorbeeld kan een beroep doen op fytotherapie om de bijwerkingen van de chemotherapie te verminderen.

 

Abdomen

Deel van het lichaam tussen de thorax (of de borstkas) en het bekken dat het digestieve systeem en andere organen omsluit.

De term abdominaal duidt op alles wat betrekking heeft tot het abdomen, de abdominale wand bijvoorbeeld. Het abdomen wordt vaak de buik genoemd.

 

Abdominale holte (of buikholte)

Gebied van het abdomen (of de buik) dat de maag, de lever, de galblaas, de pancreas (of de alvleesklier), de milt, de nieren, de dunne darm, de dikke darm en de urinebuis omsluit.

Abdominale punctie (of buikpunctie)

Zie paracentese.

Abdominale wand (of buikwand)

Weefsel dat het abdomen (of de buik) bedekt en dat bestaat uit huid en spier- en vetlagen. De abdominale wand wordt bekleed met het peritoneum (of het buikvlies, membraan dat het merendeel van de organen in het abdomen (of de buik) bedekt en ondersteunt).

Ablatie

Ingreep die erin bestaat cellen, weefsels of organen te verwijderen of te vernietigen. De ablatie kan uitgevoerd worden d.m.v. chirurgie, radiatie (of straling), chemische producten, warmte, elektrische stroom met een hoge frequentie, radio-elektrische golven, lasers of andere methoden.

 

Absoluut aantal neutrofielen (ANC)

Totaal aantal neutrofielen (type van wit bloedlichaampje) dat aanwezig is in een bloedmonster.

Absoluut risico

Kans dat iemand getroffen wordt door een bepaalde ziekte in de loop van een bepaalde tijdsperiode. Men observeert een heel groot aantal mensen die gelijkaardige karakteristieken vertonen, zoals de leeftijd of het geslacht, en bepaalt het aantal mensen dat deel uitmaakt van de groep die deze ziekte heeft.

Achterzijde (achteraan, achterste, achter-)

Termen die duiden op alles wat betrekking heeft op het achterste gedeelte van het lichaam of een structuur.

Zie voorzijde (vooraan, voorste, voor-).

Pagina's