Lexicon: Alanineaminotransferase (ALAT)

Enzym dat in normale omstandigheden aanwezig is in de levercellen.

Het gehalte aan ALAT in het bloed ligt hoger wanneer de levercellen beschadigd zijn. Alanineaminotransferase wordt ook alaninetransferase, alaninetransaminase en serum glutamic pyruvate transaminase (SGPT) genoemd.

 

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z