Lexicon: Allogeen

Term die verwijst naar het DNA, de cellen, de weefsels of de organen die verwijderd zijn bij een donor om te worden ingeplant bij een recipiënt die zeer, maar niet volledig, compatibel is met de donor op genetisch vlak.

In het geval van een allogene stamceltransplantatie bijvoorbeeld neemt men bloed of beenmerg af bij een donor (doorgaans een familielid in de eerste graad) en spuit men deze in bij een recipiënt. Vergelijken met autoloog en syngeen.

 

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z