Lexicon: Classificatie van Durie en Salmon

Systeem dat gebruikt wordt om de omvang (stadium) van een multipel myeloom te beschrijven.
De 3 stadia van de classificatie van Durie en Salmon zijn gebaseerd op de hoeveelheid hemoglobine (proteïne die aanwezig is in de rode bloedlichaampjes, die zuurstof vervoert en die het bloed zijn rode kleur geeft) en calcium in het bloed, de hoeveelheid monoklonaal proteïne (M-proteïne) in het bloed of de urine, en de ernst van de botletsels die men tijdens de radiografie vaststelt. Dit systeem beschrijft eveneens 2 substadia (A en B) die gebaseerd zijn op het gehalte aan creatinine in het bloed en de kwaliteit van de werking van de nieren.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z