Lexicon: Colostomie

Chirurgische ingreep die erin bestaat een kunstmatige opening (stoma) aan te leggen in de buikwand en deze te verbinden met het colon (of de karteldarm).

Dankzij een colostomie kan een nieuwe uitgang gemaakt worden waarlangs de afvalstoffen afgevoerd kunnen worden nadat men een deel van het colon (of de karteldarm) of van het rectum (of de endeldarm) weggenomen heeft. Men maakt een speciale zak vast aan de stoma (colostomiezakje) om de afvalstoffen afkomstig van het colon (of de karteldarm) op te vangen.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z