Lexicon: Dehydratatie

Aandoening die veroorzaakt wordt doordat het lichaam een grote hoeveelheid water verliest.
Dehydratatie kan veroorzaakt worden door diarree of door braken.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z