Lexicon: Diagnoseproeven

Type van klinische proef tijdens dewelke men nieuwe manieren uitprobeert of bestudeert om een ziekte op te sporen.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z