Lexicon: Donor

Persoon die ermee instemt dat men bloed, cellen, weefsels of een orgaan bij hem of haar wegneemt om aan een andere persoon (de recipiënt) te geven.
Een beenmergdonor bijvoorbeeld staat gezonde stamcellen af die weggenomen worden uit zijn of haar beenmerg om te worden geïnjecteerd bij iemand wiens beenmerg beschadigd werd door hoge chemotherapie- of radiotherapiedosissen.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z