Lexicon: Elektro-encefalografie

Ingreep waarbij men de golven meet van de cerebrale activiteit (of de hersenactiviteit, de elektrische stroom die geproduceerd wordt door de hersenen).
Artsen doen een beroep op elektro-encefalografie om de hersenfunctie te onderzoeken en om alle abnormale activiteiten van de hersengolven op te sporen. 
De film die men bekomt door de elektrische hersenactiviteit te registreren wordt een elektro-encefalogram (EEG) genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z