Lexicon: Enterale voeding

Het rechtstreeks in de maag of de dunne darm inbrengen van voedingsstoffen en andere stoffen.

Enterale voeding kan toegediend worden in vloeibare vorm m.b.v. een nasogastrische sonde (NS) die in de neus ingebracht wordt en die men laat afdalen in de farynx (of de keelholte) tot aan de slokdarm en vervolgens de maag. Men kan dit ook toedienen m.b.v. een gastrostomiesonde (chirurgische ingreep die erin bestaat een opening aan te leggen in de buikwand die verbonden is met de maag) of een jejunostomiesonde (chirurgische ingreep die erin bestaat een opening aan te leggen in de buikwand die verbonden is met de dunne darm). Enterale voeding wordt ook enterale toediening of sondevoeding genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z