Lexicon: Experimentele groep

Dit is, tijdens een klinische proef, een groep van deelnemers die onderworpen worden aan de nieuwe studiemethode die erop gericht is de ziekte te voorkomen, op te sporen, te behandelen of te controleren. De experimentele groep wordt ook de bestudeerde groep, de experimentele arm of de behandelingsarm genoemd. Vergelijken met controlegroep.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z