Lexicon: Fase I-studie

Eerste fase in een klinische proef tijdens dewelke de onderzoekers trachten te bepalen in welke mate een nieuwe behandeling zonder gevaar is, welke de bijwerkingen zijn van deze behandeling, wat de beste manier is om ze toe te dienen (door de mond, met een injectie of via intraveneuze weg bijvoorbeeld) en welke dosis het meest veilig is (maximale dosis die geen ongewenste bijwerkingen met zich meebrengt).

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z