Lexicon: Fase II-studie

Tweede fase in een klinische proef tijdens dewelke de onderzoekers bepalen of een nieuwe behandeling effectief is in de bestrijding van een bepaald type van ziekte (zoals kanker) en ze verder onderzoeken in welke mate de behandeling veilig is en welke effecten ze uitoefent op het lichaam.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z