Lexicon: Fase III-studie

Derde fase in een klinische proef tijdens dewelke de onderzoekers de resultaten die ze hebben verkregen van de mensen die een nieuwe behandeling kregen vergelijken met de resultaten die ze hebben verkregen van de mensen die een standaardbehandeling kregen (welke groep heeft het minste bijwerkingen en de beste overlevingskansen bijvoorbeeld). De deelnemers aan de fase III-studie zijn veel talrijker dan de deelnemers aan de proeven van de vorige fasen.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z