Lexicon: Fotodynamische therapie (FDT)

Behandeling die erin bestaat geneesmiddelen toe te dienen die actief worden wanneer ze blootgesteld worden aan licht (fotosensitieve, fotosensibiliserende of lichtgevoeligmakende stoffen).

Bij FDT wordt de fotosensitieve stof aangebracht op de huid of geïnjecteerd in een ader en nemen de kankercellen deze stof op. Na een bepaalde periode worden de kankercellen blootgesteld aan licht, wat de fotosensitieve stof activeert en de kankercellen vernietigt. Fotodynamische therapie wordt ook fotochemotherapie of fototherapie genoemd.

 

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z