Lexicon: Fysiotherapie

Het beroep doen op fysieke activiteiten, zoals bepaalde oefeningen, activiteiten of massages, om een persoon te behandelen.

Fysiotherapie kan gebruikt worden om de pijn te verzachten of om een ziekte of kwetsuur te behandelen. Ze wordt uitgevoerd door een zorgdeskundige die speciaal hiertoe opgeleid is, een fysiotherapeut.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z