Lexicon: Genetische consultatie

Interventie die erop gericht is mensen en gezinnen die een genetische ziekte hebben of die het risico lopen om deze ziekte te ontwikkelen voor te lichten en te helpen.

Een genetische adviseur is een zorgdeskundige die de mensen helpt de persoonlijke en wetenschappelijke aspecten van de genetica te begrijpen, die uitlegt wat de evaluatie van het genetische risico inhoudt, die informatie verschaft en die de mogelijkheden aan deze mensen voorlegt zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z