Lexicon: Genetische screening

DNA-onderzoek om de aanwezigheid van een genetische mutatie na te gaan (permanente verandering in een gen) die erop zou kunnen wijzen dat iemand een verhoogd risico loopt op de ontwikkeling van een ziekte of een bepaalde aandoening.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z