Lexicon: Germinale cel (of kiemcel)

Reproductieve cel (of voortplantingscel, spermatozoïde (of zaadcel) bij de man en ovum (of eicel) bij de vrouw).

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z