Lexicon: Graad

Beschrijving van een tumor die aangeeft in welke mate de kankercellen verschillen van de normale cellen wat betreft het uiterlijk (differentiatie), aan welke snelheid ze zich ontwikkelen en zich splitsen, en of ze de neiging hebben tot uitzaaiing.
De graden zijn opgesteld op basis van verschillende histologische classificatiesystemen die gebruikt worden voor specifieke kankers. Sommige types van kanker worden echter niet vastgesteld op basis van een bepaald histologisch classificatiesysteem. 
De methode die erin bestaat de tumoren te onderzoeken en te classificeren op basis van het uiterlijk en het gedrag van de kankercellen die onderzocht worden onder de microscoop wordt de histologische classificatie genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z