Lexicon: Gray (Gy)

Metrische eenheid om de geabsorbeerde stralingsdosis te meten.
Eén gray (Gy) is gelijk aan één joule (J) geabsorbeerde energie door één kilogram materie (1 J/kg). Eén gray (Gy) komt overeen met 100 centigray (cGy). 
Men kan de radiotherapiedosissen beschrijven aan de hand van het aantal gray dat men moet toedienen tijdens iedere behandeling.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z