Lexicon: Hodgkin-reed-sternbergcel (HRS)

Type van cel dat aanwezig is in de weefsels die aangetast zijn door het hodgkinlymfoom. Het gaat om abnormale B-cellen (type van wit bloedlichaampje dat antilichamen (of antistoffen) produceert om bacteriën, virussen en schimmels te bestrijden) die het uiterlijk van zeer grote cellen aannemen met een of meerdere prominente kernen.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z