Lexicon: Hodgkinlymfoom

Type van lymfoom (kanker die ontstaat in de immuuncellen van het lymfestelsel) dat gekarakteriseerd wordt door de aanwezigheid van hodgkin-reed-sternbergcellen (HRS-cellen, dikke abnormale cellen die men terugvindt bij mensen met een hodgkinlymfoom).
Het hodgkinlymfoom wordt ook de hodgkinziekte genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z