Lexicon: Hormoonreceptor

Proteïne aan het oppervlak van een cel of in een cel die zich hecht aan een bepaald hormoon, wat verschillende veranderingen in de cel kan teweegbrengen.

Bij bepaalde types van kanker voert men een laboratoriumtest uit om te bepalen of de kankercellen bepaalde hormoonreceptoren bezitten (deze test wordt de analyse van de hormoonreceptorstatus genoemd). Als de kankercellen receptoren bezitten, spreekt men van positieve receptoren (+). Als de kankercellen geen receptoren bezitten, spreekt men van negatieve receptoren (+).

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z