Lexicon: Hormoontherapie

Behandeling die erin bestaat hormonen toe te voegen of te verwijderen, of om het effect ervan tegen te gaan. Hormoontherapie wordt gebruikt om de groei van de kankercellen, die van hormonen afhangen om te groeien, af te remmen of te stoppen. Bij hormoontherapie doet men een beroep op geneesmiddelen, chirurgie of radiotherapie om het hormoongehalte te wijzigen. Hormoontherapie wordt ook hormonale therapie, hormonale behandeling of endocriene behandeling genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z