Lexicon: Immunosuppressie

Vermindering of verlies van de bekwaamheid van het immuunsysteem om infecties of ziekten te bestrijden.

Immunosuppressie kan veroorzaakt worden door ziekten, zoals aids of lymfomen. Dit kan ook een bijwerking zijn van bepaalde chemotherapeutische stoffen. Artsen kunnen eveneens bewust immunosuppressie uitlokken vóór een orgaan- of stamceltransplantatie om afstoting te voorkomen. Deze aandoening wordt eveneens immunodepressie genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z