Lexicon: Ioniserende straling

Type van straling dat voldoende energie bevat om partikels in de materie die ze doorkruist weg te slaan en om zo geladen ionen te vormen. Deze geladen ionen kunnen veranderingen aan het DNA van de cellen veroorzaken en bijgevolg de cellen beschadigen of vernietigen.

Ioniserende straling is aanwezig in de atmosfeer. Ze kan ook gebruikt worden voor medische testen of behandelingen, zoals röntgenstralen of stralen die gebruikt wordt in radiotherapie.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z