Lexicon: In vivo

Dat zich voordoet in een levend organisme (zoals het lichaam).

Vergelijken met in vitro.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z