Lexicon: Kegelbiopsie

Type van biopsie dat erin bestaat een weefselfragment in de vorm van een kegel chirurgisch af te nemen in de baarmoederhals (onderste en smalste gedeelte van de uterus (of de baarmoeder)) om te onderzoeken onder de microscoop.

De kegelbiopsie kan gebruikt worden om aandoeningen aan de baarmoederhals te diagnosticeren of te behandelen.
Kegelbiopsie wordt ook conisatie genoemd.

 

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z