Lexicon: Klinische proef

Onderzoeksstudie waarbij men nieuwe methoden onderzoekt die een ziekte (zoals kanker) zouden kunnen voorkomen, opsporen, behandelen of controleren dankzij de deelname van toegelaten, geïnformeerde en bereidwillige mensen. Klinische proeven verlopen in meerdere fasen, genaamd fase 0-studie, fase I-studie, fase II-studie, fase III-studie en fase IV-studie. Lopende klinische proeven waarvoor men nieuwe deelnemers aanvaardt, noemt men open-labelproeven of klinische proeven met open etiket. De proeven waarvoor men geen deelnemers meer aanvaardt, noemt men gesloten-labelproeven of klinische proeven met gesloten etiket. Klinische proeven worden ook klinische studies of klinische tests genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z