Lexicon: Klinische proef voor ondersteunende zorg

Type van klinische proef tijdens dewelke men tracht te bepalen hoe men het welzijn en de levenskwaliteit (algemeen welzijn en levensvreugde) van kankerpatiënten en -overlevenden kan verbeteren. Klinische proeven voor ondersteunende zorg worden ook levenskwaliteitsproeven genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z