Lexicon: Kruisproef

Laboratoriumtest die uitgevoerd wordt om zich ervan te vergewissen dat het bloed van de donor compatibel is met het bloed van de recipiënt alvorens een bloed- of bloedproductentransfusie uit te voeren.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z