Lexicon: Kunstmatige larynx (of strottenhoofd)

Apparaat op batterijen dat men op de keel aanbrengt om vibraties (of trillingen) te creëren. Zo is een persoon die een ablatie (of een verwijdering) van de larynx (of het strottenhoofd, de spraakdoos) onderging in staat om te praten.
De elektrolarynx is een voorbeeld van een kunstmatige larynx. Men noemt dit ook een stemprothese of een tracheo-oesofageale prothese.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z