Lexicon: Larynx (of strottenhoofd)

Orgaan in de vorm van een buis in de hals, tussen de farynx (of de keelholte) en de trachea (of de luchtpijp), dat deel uitmaakt van de luchtwegen en dat de stembanden bevat die geluiden produceren.
Laryngeaal duidt op alles wat betrekking heeft op de larynx (of het strottenhoofd), zoals een laryngeale kanker.
De larynx wordt ook de stemdoos genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z