Lexicon: Leukaferese

Techniek die erin bestaat om m.b.v. een speciaal toestel, het aferesetoestel, de specifieke witte bloedlichaampjes in een bloedmonster van de andere cellen te scheiden en ze eruit te halen. De rest van het bloed wordt vervolgens teruggegeven aan de persoon in kwestie.
Dankzij leukaferese is het mogelijk om een zeer hoog gehalte aan witte bloedlichaampjes bij iemand met kanker (leukemie) te verminderen of om de witte bloedlichaampjes uit een bloedmonster te halen met het oog op een transfusie.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z