Lexicon: Lymfatische leukemie

Type van leukemie (kanker die ontstaat in de weefsels die het bloed produceren (of de hematopoëtische weefsels) in het beenmerg) dat gekarakteriseerd wordt door een toename van het aantal lymfocyten (type van wit bloedlichaampje dat kiemen, vreemde stoffen of kankercellen bestrijdt) of lymfoblasten (onrijpe lymfocyten) in het bloed en het beenmerg.
Lymfatische leukemie kan chronisch (trage evolutie) of acuut (snelle en agressieve evolutie) zijn. Men noemt dit ook lymfoblastische leukemie.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z