Lexicon: Lyse

Afbraak of vernietiging van een cel waarvan het externe membraan beschadigd werd door chemische producten, fysische agentia (zoals geluidsgolven) of een virus.
De term oncolyse bijvoorbeeld heeft betrekking op de afbraak van kankercellen. De term hemolyse heeft betrekking op de afbraak van rode bloedlichaampjes.
De term lytisch duidt op alles wat betrekking heeft op de lyse. Een oncolytisch virus bijvoorbeeld besmet of vernietigt de kankercellen.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z