Lexicon: Mediane overleving

Tijdsperiode (doorgaans berekend in maanden of jaren) na de diagnose of de behandeling waarna de helft van de mensen met een bepaalde ziekte nog steeds in leven zal zijn en de andere helft minder lang geleefd zal hebben.

Men vertrekt van een mediane overleving van 12 maand bijvoorbeeld wanneer 50 % van de mensen met kanker 12 maand na hun diagnose of behandeling nog in leven zijn.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z