Lexicon: Mesothelioom

Tumor die ontstaat in het mesotheliale weefsel dat meerdere lichaamsholtes bekleedt, met inbegrip van de thorax (pleura), het hart (pericard) en de abdominale holte (peritoneum).

Mesotheliomen kunnen goedaardig (benigne) of kwaadaardig (maligne) zijn. Het kwaadaardige mesothelioom wordt in verband gebracht met een blootstelling aan asbestvezels.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z