Lexicon: Multifocaal

Dat zich op meer dan één plaats voordoet.

Een multifocale kanker bijvoorbeeld ontstaat of doet zich voor op meerdere plaatsen tegelijk in het lichaam. Men kan ook over multicentrische aantasting spreken.
Vergelijken met uitgezaaid of focaal.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z