Lexicon: Myeloïde leukemie

Type van leukemie (kanker die ontstaat in de weefsels die het bloed produceren (of de hematopoëtische weefsels) in het beenmerg) dat gekarakteriseerd wordt door een afwijking van de blasten (onrijpe bloedcellen) die zich, in een normale toestand, ontwikkelen tot granulocyten, monocyten, macrofagen, rode bloedlichaampjes of bloedplaatjes, en door hun ophoping in het bloed en het beenmerg.
Myeloïde leukemie kan chronisch (trage evolutie) of acuut (snelle en agressieve evolutie) zijn. Men noemt dit ook myeloblastische leukemie of granulaire leukemie.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z