Lexicon: Oesofagusspraak (of slokdarmspraak)

Techniek waarbij men lucht inhapt en deze weer uitstoot via de oesophagus (of de slokdarm, buis langs waar het voedsel van de farynx (of de keelholte) naar de maag gaat) en de mond om zo klanken voort te brengen. Mensen die een laryngectomie hebben ondergaan (chirurgische ingreep waarbij men de larynx (of het strottenhoofd, het spraakorgaan) gedeeltelijk of volledig verwijdert) kunnen oesofagusspraak aanleren.

 

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z