Lexicon: Oestrogeenreceptor (OR)

Proteïne die aanwezig is in gezonde cellen en in sommige kankercellen (maligne cellen), en die zich hecht aan het oestrogeen.

Men voert een gehaltebepaling (analyse) uit van de oestrogeenreceptoren om te bepalen of de borstkankercellen oestrogeenreceptoren bezitten. Deze analyse zal de artsen helpen om een behandelingsplan te kiezen. Als de cellen oestrogeenreceptoren bezitten, spreekt men van positieve oestrogeenreceptoren (ER-positieve tumor (ER+)). Als de cellen geen oestrogeenreceptoren bezitten, spreekt men van negatieve oestrogeenreceptoren (ER-negatieve tumor (ER-)).

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z