Lexicon: Oestrogeensubstitutietherapie (OST)

Behandeling die erin bestaat het oestrogeen (vrouwelijk geslachtshormoon) te vervangen wanneer het niet meer geproduceerd wordt door de ovaria (of de eierstokken). EST kan toegediend worden aan postmenopauzale vrouwen of aan die vrouwen wiens ovaria (of eierstokken) chirurgisch verwijderd werden. Oestrogeensubstitutietherapie wordt ook oestrogeenvervangingstherapie (OVT) of oestrogeenvervangende therapie (OVT) genoemd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z