Lexicon: Oncologische gynaecoloog

Arts die gespecialiseerd is in de diagnosestelling en de behandeling van kankers aan het vrouwelijke reproductieve systeem (of het voortplantingsstelsel), met inbegrip van de uterus (of de baarmoeder), de baarmoederhals (het onderste en smalste gedeelte van de uterus (of de baarmoeder)), de ovaria (of de eierstokken), de trompetten van Fallopius (kanalen waarlangs de ova (of de eicellen) van de ovaria (of de eierstokken) naar de uterus (of de baarmoeder) vervoerd worden), de schede (of de vagina, het geboortekanaal) en de vulva (of de schaamspleet).

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z