Lexicon: Ondersteunende zorg

Behandeling die toegediend wordt om de levenskwaliteit van iemand met een ernstige ziekte (zoals kanker) te verbeteren.

Ondersteunende zorg is erop gericht de ziektegerelateerde symptomen en behandelingsgerelateerde bijwerkingen zo snel mogelijk te verzachten of te behandelen. Ze is er eveneens op gericht de psychologische, sociale en geestelijke problemen die voortvloeien uit de ziekte en haar behandeling op te vangen.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z