Lexicon: Oraal contraceptivum

Type van contraceptivum dat toegediend wordt via de mond in de vorm van een tablet. Het merendeel van de orale contraceptiva bevat oestrogenen en progesteron.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z