Lexicon: Ovarium (of eierstok)

Een van de twee kleine en ronde vrouwelijke organen in het bekken (één aan iedere zijde van de uterus (of de baarmoeder)) die de germinale cellen (of de kiemcellen, de ova (of de eicellen)) produceren en de vrouwelijke geslachtshormonen uitscheiden.

Het bijvoeglijke naamwoord ovarieel of ovariaal duidt op alles wat betrekking heeft op de ovaria, een ovariële tumor bijvoorbeeld.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z