Lexicon: Pakjaar

Meeteenheid voor het gebruik van tabak van een persoon gedurende een lange periode. Dit gebruik wordt berekend door het aantal opgerookte sigarettenpakjes per dag te vermenigvuldigen met het aantal jaren tijdens dewelke de persoon rookte.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z