Lexicon: Palliatieve zorg

Zorgen die toegediend worden aan mensen met een ernstige ziekte (zoals kanker) alsook aan hun familie.

Palliatieve zorg is erop gericht het ongemak voor de patiënten tot een minimum te herleiden en een lichamelijke, affectieve, sociale en geestelijke steun te verlenen alsook counseling te bieden aan mensen met kanker en hun familie. Dit type van zorg is erop gericht de symptomen te verzachten en de levenskwaliteit van de patiënt te allen tijde te verbeteren eenmaal de diagnose gesteld werd.

Kies een letter
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z